შემიძლია მოგილოცოთ, სანქციები დაწყებულია

ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს საშუალო კლასის და ფენის წარმომადგენლები