Hai lần bị dẫn bàn, 'Samurai xanh' vẫn quật cường giành điểm