Premiera e 'Zgjoit' në Prishtinë, me pjesëmarrjen e shumë fytyrave publike

Premiera e 'Zgjoit' në Prishtinë, me pjesëmarrjen e shumë fytyrave publike