Liverpool - Brighton: Salah mở màn, giày vàng có chủ