എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ധീരജിന്റെ കൊലപാതകം; രണ്ട് പ്രതികള്‍ കീഴടങ്ങി

എസ്എഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ധീരജിന്റെ കൊലപാതകം; രണ്ട് പ്രതികള്‍ കീഴടങ്ങി