Tử vong khi hút mỡ bụng: Đình chỉ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ BV An Việt