Údržba verejných komunikácií počas hustého sneženia

Západné Slovensko zasiahlo husté sneženie.