Mireia Català, portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants