نصب تصویر مجیدرضا رهنورد در آستانه چهلمین روز کشته‌شدن او

در ادامه نصب پارچه‌ نوشته‌های اعتراضی در ایران، شامگاه چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه، تصویری از مجیدرضا رهنورد، معترض اعدام شده، در آستانه چهلمین روز کشته شدن او در بزرگراهی در مشهد نصب شد. در کنار تصویر او فراخوان برای روزهای ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه نیز نوشته شده است.