Z čipky kedysi vedeli vyčítať vek aj postavenie ženy