Hung thủ giết 2 vợ chồng khai đi ăn trộm bị phát hiện