Johanna Tukiainen: He ovat elämani miehet

Seiska haastattelee Johanna Tukiaista.