El Govern exigirà el nivell C1 de català als professionals de Justícia que exerceixen a Catalunya

La consellera de Justícia afirma en el Parlament que al País Valencià ja es demanen aquests coneixements lingüístics