Bảo vệ độc lập, tự do và chủ quyền đất nước là điều thiêng liêng nhất