ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഞായറാഴ്ച ലോക്ഡൗണ്‍; മാസ്‌ക് ഇടാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ 10,000 പിഴ

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഞായറാഴ്ച ലോക്ഡൗണ്‍; മാസ്‌ക് ഇടാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ 10,000 പിഴ