خرید عکس هوایی نقشه هوایی

نحوه خرید و دانلود نقشه هوایی سال های مختلف مانند سال 1342 و 1370 را راحتر انجام دهید. در ویدیو بالا نمونه ای از عکس های هوایی با مقیاس های مختلف را مشاهده میکنید. با سفارش از طریق سایت عکس هوایی هزینه ها و زمان را کمتر کنید. همان طور که در ویدیو مشاهده میکنید برای نمونه عکس های هوایی دهه 40 و عکس های سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیا دیده میشود.