Makrobildet: Debatt med Kari Due-Andresen, Harald Magnus Andreassen, Trygve Hegnar og Eline Hvamstad

Debatt fra Investordagen 2020 med Kari Due-Andresen fra Handelsbanken, Harald Magnus Andreassen fra Sparebank1 Markets og Eline Hvamstad og Trygve Hegnar fra Finansavisen.