Vďaka fotovoltike zadarmo si školy vyrobia vlastnú elektrinu

Základná škola v Hamuliakove je jednou z prvých škôl na západnom Slovensku, ktorá si vyrába vlastnú elektrinu. Na výrobu elektriny v Hamuliakove využívajú fotovoltické panely, ktoré škola získala vďaka pilotnému programu Slnečné strechy, a to úplne zadarmo. Vďaka fotovoltike ušetrí Základná škola v Hamuliakove takmer 35 % nákladov na elektrickú energiu . Nespotrebovanú elektrickú energiu od nich ZSE vykúpi za cenu dohodnutú vo výkupnom kontrakte, čím škola získa dodatočné finančné prostriedky. V rámci pilotnej fázy programu Slnečné strechy je aktuálne nainštalovaných 8 fotovoltických riešení na školách a zariadeniach sociálnych služieb v rámci západného Slovenska. Program je určený pre inštitúcie len v rámci západného Slovenska, bez rozdielu krajov, čo potvrdzuje aj pilot na ZŠ Hamuliakovo z Bratislavského kraja, kde častokrát nie je možné získať rôzne dotácie. Grantový program Slnečné strechy má aktuálne otvorenú výzvu do konca mesiaca november,dokedy sa môžu hlásiť ďalší záujemcovia o získanie fotovoltiky pre svoju inštitúciu. Spoločnosť ZSE si uvedomuje, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita a preto je pripravená v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda a jej využívaním sa výrazne prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojovna Slovensku i v rámci celej Európskej únie. Ďalšie informácie sú na www.nadaciazse.sk.