Hoa Kỳ Dị: Một cuộc điện đàm gieo họa bất ngờ! (3/4)

Người mắc họa chính là ứng cử viên Joe Biden cho cuộc tranh cử Tổng thống năm tới, vì khi làm Phó Tổng thống thì đã có thể can thiệp vào Ukraine để giúp con trai là Hunter Biden trong một tập đoàn năng lượng là Burisma Holdings. Ở giữa, người gieo họa lại là kẻ thổi còi báo động về cuộc điện đàm không hề được nghe nhằm tấn công ông Trump! Hoa Kỳ Dị….