Cầu thủ U22 Thái Lan đạp thẳng chân vào mặt tuyển thủ U22 Việt Nam