Në xhaminë al-Aqsa në Jerusalem falet xhumaja e parë pas pandemisë

Në xhaminë al-Aqsa në Jerusalem falet xhumaja e parë pas pandemisë