Ľudia pri Jasovskej jaskyni opustili kvôli stúpajúcej vode domy