കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാന്‍ ഹോട്ടലില്‍ പൊറോട്ടയടിച്ച് വാര്‍ത്തകളിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ നിയമവിദ്യാര്‍ഥിനി അനശ്വര കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് വക്കീലായി എൻ‌റോൾ ചെയ്തത്

കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാന്‍ ഹോട്ടലില്‍ പൊറോട്ടയടിച്ച് വാര്‍ത്തകളിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ നിയമവിദ്യാര്‍ഥിനി അനശ്വര കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് വക്കീലായി എൻ‌റോൾ ചെയ്തത്