കോടതി വിധി വന്നശേഷം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കല്‍ കളത്തിപ്പടി ക്രിസ്റ്റീന്‍ സെന്ററില്‍ കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍

കോടതി വിധി വന്നശേഷം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കല്‍ കളത്തിപ്പടി ക്രിസ്റ്റീന്‍ സെന്ററില്‍ കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍