യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസിന്റെ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. അതിനിടെ ആംആദ്മി 20-20 യുടെ ജനക്ഷേമ സഖ്യം തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിലപാട് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസിന്റെ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. അതിനിടെ ആംആദ്മി 20-20 യുടെ ജനക്ഷേമ സഖ്യം തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിലപാട് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.