لحظه معرفی زر امیرابراهیمی به عنوان برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن