chiếc xe tự khởi động máy, rồi di chuyển và bốc cháy