Hoa Kỳ Bị Iran Chiếu Bí! (1/4)

Việc hai trung tâm dầu khí của Saudi Arabia bị tấn công đặt ra một bài toán chiến lược cho Hoa Kỳ. Nếu quả thật Iran là thủ phạm, Hoa Kỳ có thể làm gì để trấn an các đồng minh trong khu vực khi Chính quyền Donald Trump đang tỏ thiện chí hòa giải với lãnh đạo Iran?