Rrëfimi i Ergyles, e vetmja grua në Kosovë që mban gjallë traditën mbi 100 vjeçare të punimit të plisit

Rrëfimi i Ergyles, e vetmja grua në Kosovë që mban gjallë traditën mbi 100 vjeçare të punimit të plisit