Sau Bắc Đới Hà, Bắc Kinh lại vùng vẫy (4/4)

Việc Bắc Kinh diễu võ giương oai ngoài Đông Hải chỉ là bánh vẽ để vuốt ve tự ái người dân về sức mạnh của quốc gia khi mà đảng CS không đem lại cơm áo như đã hứa hẹn. Hoàng đế Tập Cận Bình sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.