“สกาลา” อำลา อาลัย โรงหนังยุคบุกเบิก ที่เหลือไว้แค่ความทรงจำ

1 พฤศจิกายน 2564 นอกจากเป็นวันเปิดประเทศของไทย และยังเป็นวันปิดตำนานของโรงหนังที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ก็คือโรงหนังสกาลา โดยทีมก่อสร้างได้เริ่มต้นลงมือทุบ...เพื่อพัฒนาที่ดินกับเจ้าของใหม่