Mindfulness og yoga - ved Nordisk Yoga

En effektiv kombination af yogaens tusindårige filosofi og praksis og den umiddelbart tilgængelige og buddhistisk inspirerede mindfulness. En kombination der balancerer, styrker, smidiggør og bevidstgør krop, sjæl og sind. I klasserne arbejder vi med yogaens fysiske stillinger, med åndedrætsteknikker, afspænding, meditationer og med praktiske og kognitive mindfulness øvelser; alt sammen i en udogmatisk og humoristisk atmosfære med fokus på øjeblikkets muligheder. Måske for at heles og udvikles. Måske for at undgå et liv i bevidstløs automatik. Måske for at øge din modstandsdygtighed overfor det senmoderne menneskes akilleshæl: Stress og depression. Måske for at skabe mere ro og glæde… Målet er alt dette.