დააფიქსირეს, როგორ ხატავს გაურკვეველი სიმბოლიკოს ნახატებს უცნობი პირი