Webinar Gebiedsgerichte aanpak: melkveehouder Harrold Liebeton

Melkveehouder Harrold Liebeton zat met zijn bedrijf in de bebouwde kom van het Zuid-Hollandse dorp Noorden. Zijn bedrijf grensde ook nog eens tegen een Natura 2000-gebied aan rondom de Nieuwkoopse Plassen. Hij is een van de gasten bij het webinar over de gebiedsgerichte aanpak op 6 december. Aanmelden kan hier: bit.ly/webinargebiedsgerichteaanpak.