കൊറോണ; റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലും ശക്തമായ പരിശോധന

കൊറോണ; റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലും ശക്തമായ പരിശോധന