ผู้หญิงพกถุงฯ = มั่ว พร้อมรบ เลยเหรอ

ผู้หญิงพกถุงฯ = มั่ว พร้อมรบ เลยเหรอ