Tìm thấy thi thể bé gái sau khi được người lạ cho tiền, chở đi