Tự ý nhỏ thuốc, 1 bệnh nhân Hà Tĩnh suýt bị mù vĩnh viễn