Sau Bắc Đới Hà, Bắc Kinh lại vùng vẫy (2/4)

Vừa họp xong tại Bắc Đới Hà, lãnh đạo Trung Cộng bắt đầu ra đòn: leo thang thương chiến với Hoa Kỳ, sẽ trừng trị Hồng Kông, hay ra tay khống chế Đông Hải? Nhưng Bắc Kinh lại chẳng có giải pháp nào cho kinh tế và xã hội ở bên trong. Tổng bí thư Tập Cận Bình tính sao?