Côn đồ dùng hàng nóng ép gái trẻ làm nhân viên 'tay vịn'