Kod stare zgrade Vlade - Odupri se, Podgorica, 30. mart