Napriek svetovému úspechu zostali na Slovensku. Firma Photoneo dáva robotom oči