Një ditë në patrullim – Njësia për Kontroll të Autostradave e Policisë së Kosovës demonstron punën me radar

Një ditë në patrullim – Njësia për Kontroll të Autostradave e Policisë së Kosovës demonstron punën me radar