Bọn lừa đảo gửi cả quyết định khởi tố để đe dọa nạn nhân