Xe tải cẩu biến dạng, dính chặt vào đuôi container ở Sài Gòn