معلمان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند

دوشنبه ۳ بهمن‌ماه، جمعی از معلمان بازنشسته برای دریافت مطالبات عقب‌افتاده، مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند. برخی از معلمان شعارهای «مشکل ما حل نشه، تجمع تکرار میشه» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» سر دادند.