Dezinformatat në Kosovë

Dezinformatat në Kosovë, Kurhasani nga NDI: Politikanët dhe partitë politike po i ndihmojnë manipulimit të informacionit