El 'Menut' alça el vol: s'enlaira a Florida el segon nanosatèl·lit català