Naar de speeltuin

beeld: F.X. Walter (filmcollectie BHIC)