Thụy Sỹ thắng ngược Séc-bi để mở rộng cửa vào vòng sau